Valmistame vastavalt projektile ja kliendi vajadustele, aitame parima lahenduse leidmisel ja jooniste koostamisel. Materjali valikul lähtume kehtivatest standarditest ,laboritöö spetsiifikast ja kasutaja püstitatud nõuetest.

Põhiliste materjalidena kasutame LABgrade laminaate ja AIS 316 Roostevaba terast.

Sanitaartehnika on firmalt Broen.